آیا جنیفر لوپز و بردلی کوپر رابطه دوستانه دارند؟

جنیفر لوپز و بردلی کوپر

جنیفر لوپز و بردلی کوپر

نام بردلی کوپر به زودی حداقل در سایت های خبری هنرمندان شنیده می شود.

ستاره ی فیلم خماری 2 پس از یک رابطه در ماه می با اولیویا وایلد و پس از آن شارلیز ترون، با یکی دیگر از چهره های معروف، شام آخر این هفته را گذراند.

به زودی گزارش های عاشقانه ی جدیدی از بردلی کوپر و جنیفر لوپز  پس از اینکه آنها لحظاتی را در رستوران per se در نیویورک با هم بودند در اینترنت منتشر خواهد شد.

اما این فقط یک قرار کاری بین بردلی کوپر و جنیفر لوپز، که به تازگی به ازدواج خود با مارک آنتونی پایان داد بوده می باشد. یک منبع می گوید که “بحث آنها مربوط به یک پروژه کاری است”.

به نظر می رسد این پروژه جالب باشد !