پانکراس یا لوزالمعده چیست؟

پانکراس یا لوزالمعدهپانکراس بزرگ ترین غده بدن است و در حقیقت دو غده در یک غده قرار دارد. تقریبا تمام سلول های آن ترشحی هستند. لوزالمعده در قسمت فوقانی شکم، جلوی ستون فقرات، سرخرگ آئورت و بزرگ سیاهرگ زیرین (اصلی ترین سرخرگ و سیاهرگ بدن) قرار گرفته و دوازدهه یا اثنی عشر سر پانکراس را در بر گرفته است. ساختار اصلی لوزالمعده از آسینی تشکیل شده که مجموعه ای از سلول های ترشحی در اطراف یک مجرای کوچک است. هر مجرا به مجرای آسینی های دیگر می پیوندد و در نهایت همه آن ها به مجرای اصلی که در وسط پانکراس قرار گرفته متصل می شوند. جزایر لانگرهانس از سلول های ترشح کننده انسولین که بدن برای کنترل دایمی میزان قند خون به آن نیاز دارد تشکیل شده اند. علاوه بر آن هورمون دیگری به نام گلوکاگون نیز ترشح می کند که وظیفه آن به جای کاهش قند خون، بالا بردن میزان آن است. لوزالمعده همچنین با ترشح آنزیم های گوارشی به داخل روده کوچک نقش مهمی در هضم غذا به عهده دارد.