میشل ویلیامز از لجر و مرلین مونرو می گوید

میشل ویلیامز

میشل ویلیامز

میشل ویلیامز به مجله وگو می گوید : اگر چه پس از مرگ نامزد سابقش هیث لجر بازیگر به زندگی ادامه می دهد اما تمام جنبه های زندگی او را تحت تاثیر قرار گرفته است.

این بازیگر 31 ساله در شماره اکتبر این مجله در باره ی اینکه چگونه از دست دادن هیث فعالیت های روزانه و زندگی حرفه ایش را تغییر داده است و اینکه چگونه او هم به عنوان پدر و مادر و هم یک دوست عمل می کند صحبت کرده است.

او می گوید که در حال حاضر از یک ذره بین جاییکه همه چیز ناپایدار و موقتی است به زندگی می نگرد  .

لجر ، 28 ساله ،در ژانویه 2008 پس از مصرف بیش از حد دارو درگذشت.

ویلیامز در فیلم “یک هفته من با مرلین” نقش ستاره هالیوود مرلین مونرو را که زندگی کوتاهی داشت بازی می کند.در این فیلم، حدود یک هفته از زندگی مونرو در سال 1956 در حال فیلمبرداری فیلم “شاهزاده و دختر نمایش”به تصویر کشیده شده است.
ویلیامز می گوید : برای به دست آوردن وزن ایده آل این نقش تلاش زیادی کرده تا حالت های مونرو معروف را به دست آورد ،اما او می خواهد که صورت خود را داشته باشد.

ویلیامز می گوید بازی در نقش مونرو باعث شده احساس کنم که دوباره متولد شدم.