مجسمه های چوبی / عکس

فارس نیوز: دست‌های هنرمند می‌تواند چوب را طوری بتراشد که مجسمه‌هایی خلق کند که تمایز آن از پارچه تنها با لمس دست قابل تشخیص باشد و نه با چشم.

مجسمه‌هایی که در زیر می‌بینید ساخته دست «دن وب» است او چنان با ظرافت به چوب خشک فرم داده که چشم انسان را فریب می هد.

مجسمه های چوبی

مجسمه های چوبی

مجسمه های چوبی

مجسمه های چوبی

مجسمه های چوبی

مجسمه های چوبی

مجسمه های چوبی

مجسمه های چوبی

مجسمه های چوبی