عکس های شگفت انگیز از آسمان شب آمریکا

به گزارش آپام،به نوشته دیلی میل : «برد گلدیپانت» عکس های فوق العاده ای از آسمان شب سواحل غربی ایالات متحده انداخته است
این عکس های قابل توجه در طول مسابقه ی 1300 مایلی ماراتن و در زمان تمرین سخت آمریکایی ها گرفته شده، گلدیپات در همین بین قادر به ثبت منظره ی زیبای شب منطقه شده است.
این عکاس 29 ساله با عکس های 1000 فوتی اش مناظر طبیعی زیبایی از بیابان و کوهستان را ثبت کرده است.

«برد گلدپینت» عکس هایی با تکنیک «گذر زمان» گرفته است و توانسته آسمان شب زیبای پارک ملی آرچز در تامسون یوتا را به نمایش درآورد.

به دور از آلودگی نوری که در شهرهای بزرگ وجود دارد، نقشه ی این عکاس جوان نشان دادن زیبایی حقیقی ستاره ها و ماه است که نورطبیعی شان را به زمین می تابانند.

عکس های شگفت انگیز از آسمان شب آمریکا

عکس های شگفت انگیز از آسمان شب آمریکا

عکس های شگفت انگیز از آسمان شب آمریکا