عکس هایی از زیباترین دانشگاه ایران

مشرق نیوز: دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنوان دانشگاه مادر در منطقه جنوب شرق شناخته می شود. این دانشگاه که در منطقه محروم سیستان و بلوچستان قرار دارد یکی از مجهزترین دانشگاههای کشور به حساب می آید.

دانشگاه سیستان و بلوچستان دارای هیأت امناء مستقل، هیأت ممیزه مستقل می باشد و از نظر تشکیلاتی در ردیف دانشگاههای الف و توسعه یافته کشور قرار دارد.

این دانشگاه دارای 22 دانشکده، حدود نوزده هزاردانشجو و دانش آموز، 340 رشته گرایش در مقاطع مختلف که از این تعداد 139 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، 24 رشته گرایش در مقطع دکتری می باشد.

1-8

2-8

3-8

4-8

5-8

6-8

7-8