شمشیر باز ایران پس از المپیکی شدن / عکس

خبرآنلاین: عابدینی باید هم این طوری خوشحالی کند.او افتخار بزرگی را به دست آورده است. مجتبی عابدینی ملی پوش ایران در اسلحه سابر توانست برای نخستین بار شمشیر بازی ایران را صاحب یک سهمیه در المپیک کند.

مجتبی عابدینی