خانه مدرن و زیبای "جنوب یارا"در ملبورن استرالیا

به گزارش آپام،به نوشته freshome.com: خانه های جنوب یارا توسط گروه طراحی LSA ساخته شده اند و یکی از شیک ترین خانه های مدرن در ملبورن استرالیا هستند.
در منطقه ای که گلچینی از طرح های معماری مدرن را در خود دارد، هدف معماران این گروه تمایز کارشان از باقی ساختمان ها بوده است.
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir
ترکیب رنگ و تمرکز به روی استفاده از شیشه اولین جلوه هایی هستند که چشم بیننده را مجذوب می کنند.
به گفته ی این معماران: «رنگ نارنجی در طبقه ی اول از دورترین نقطه در خیابان هم چشم را می نوازد.
به محض ورود به خانه رنگ سفید سقف این رنگ را می پوشاند و بیننده می تواند ارتباط نزدیک این رنگ ها را با هم دریابد.
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir
شیشه های محدب، دیگر جلوه ی فیزیکی فضای  داخلی و خارجی خانه ها هستند، در عین حال که رنگ نارنجی آجرهای سقف را که روی دیوارهای طبقه اول واقع شده نشان می دهند، ارتباط بین طبقه ی همکف و  بالایی را بیشتر می کنند و آن را به صورت یک جزء متحد نشان می دهند.
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir

با استفاده از پنل خورشیدی، شیشه های دوجداره و دیوارهای عایق شده میزان مصرف انرژی به طرز مقبولی پائین می آید.
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir
خانه مدرن و زیبای جنوب یارا در ملبورن استرالیا, apam.ir