ایستگاه و بشقاب پرنده آدم فضایی ها در نیومکزیکو

ایستگاه آدم فضایی ها … اما چرا آنها بشقاب پرنده ای دارند که انگار از یک فیلم قرض گرفته شده است؟

به گزارش آپام،به نوشته دیلی میل : وقتی آرام از میان آسمان بارانی پیش می آید با محیط اطرافش کاملا در تضاد قرار دارد. «بشقاب پرنده» ای در یک منطقه ی صنعتی بدنام به نام Roswell در نیو مکزیکو فرود آمده است و فیلم آن در اینترنت سرو صدای زیادی به راه انداخته است.

ایستگاه آدم فضایی
این فیلم توسط مسافری که با اتومبیل در جاده ی ماشین رو می رانده است گرفته شده، موقعیت دقیق منطقه و زمان وقوع این اتفاق فرازمینی مشخص نیست.

ایستگاه آدم فضایی
آیا این فیلم واقعی است؟ یک بشقاب پرنده بر فراز یک منطقه صنعتی نزدیک محله ی به نام راسول در نیومکزیکو فرود آمده است. فیلمی غیرحرفه ای که در اینترنت سر و صدای زیادی به پا کرده است

ایستگاه آدم فضایی
بشقاب پرنده ای که درست مشابقه یک هواشکافت ارتش آمریکا است به آرامی پشت یک ایستگاه فرود می آید
با این وجود احتمالا همه چیز آنطور که به نظر می رسد، نیست، افراد بسیاری در اینترنت ادعا کرده اند که این بشقاب پرنده چیزی جز یک فریب هنرمندانه نیست.

ایستگاه آدم فضایی
استفن هانارد از گروه فاش سازی وجود آدم فضایی ها در انگلستان، این فیلم را بروی یوتیوب قرار داده است.
او در پانویس این فیلم نوشته است: «نفوذ آدم فضایی ها به منطقه ای در نیومکزیکو. آیا این فیلم ساختگی است یا می تواند حقیقت داشته باشد، مثل همیشه خودتان تصمیم بگیرید»